Kura Zielononóżka Kuropatwiana

Przeszukuj:

Jedną z popularniejszych w Polsce ras kur nieśnych jest kura zielononóżka kuropatwiana. Jest to polska rasa kur, zwana galicyjską. Gatunek ten przywieziono na tereny Polski po wojnie przez repatriantów z terenów obecnej Ukrainy. Kura tej rasy zaliczana jest do rasy ogólnoużytkowej. Kura zielononóżka jest dość lekka, jej waga w dorosłym stadium życia nie przekracza 2 kilogramów. Zielononóżka kuropatwiana charakteryzuje się zielonkawą barwą skoków i kuropatwianym upierzeniem. Ponadto zaletami tego gatunku jest duża wytrzymałość na niskie temperatury oraz dość wysoka nieśność. Kura z tego gatunku posiada również dobre cechy mateczne, doskonale potrafi wykorzystywać warunki naturalne.

Średnia nieśność zielononóżek określana jest na około 150-180 średnich (oznaczenie M) jaj o masie 55-58 gram. Zielononóżka świetnie nadaje się do chowu w małych i średnich gospodarstwach, gdyż w chowie drobnostadkowym, do 350 sztuk kury czują się najlepiej. Powyżej tej liczby kury się nie rozpoznają, traktują się jako obce osobniki. Zielononóżki kuropatwianej nie wykorzystuje się w chowie bezwybiegowym, czyli w zamkniętych i zagęszczonych kurnikach, gdyż kury w takich warunkach czują się źle. Ponadto czynnik ten był jedną z przyczyn zmniejszania się liczebności zielononóżek. Dlatego też, zielononóżka wymaga zapewnienia wybiegów, najlepiej kawałka pastwiska, sadów, łąk itp. Kury tego gatunku potrafią oddalać się od kurnika na odległość nawet do 1 km po czym wracają na noc. Jaja kur zielononóżek mają obniżoną o 30 procent zawartość cholesterolu, natomiast mięso ma najniższą zawartość tłuszczu surowego. Dzięki tym niezwykłym walorom istnieje możliwość wykorzystywania jaj i mięsa do produkcji żywności wyższej jakości, w porównaniu do tej pochodzącej z gorszych gatunków kur.